Vašo Patejdl zahájí v Olomouci Festival vánoční hudby

Ve středu 20. prosince začne v Olomouci tradiční Festival vánoční hudby. Letos ho lidé mohou prožít až do konce ledna 2018. Festival zahájí koncert legendárního zpěváka Vašo Patejdla, jednoho z nejvýznamnějších představitelů slovenské hudební scény od osmdesátých let.

Cílem Festivalu vánoční hudby u sv. Mořice je navázat na tradici vánočních koncertů v Olomouci a přiblížit občanům duchovní poselství Vánoc, na které se v posledních letech stále více zapomíná,“ uvedl za organizátory Josef Kořenek. Festival nemá jen kvalitní hudební aspekt, ale také se stará o evangelizační a kultivující vánoční čas ve městě Olomouci.

Dobrovolníci si zaslouží ocenění

V rámci festivalu proběhne každoroční předání cen Křesadlo dobrovolníkům v Olomouckém kraji. Součástí slavnostního aktu ve středu 20. prosince v hlavním sále Arcibiskupství olomouckého bude vánoční koncert Vašo Patejdla. Oceňování dobrovolníků se v Olomouckém kraji koná již pošesté.

Cenu Křesadlo vyhlašuje Dobrovolnická sekce Unie nestátních neziskových organizací. Cena je udělována lidem v Olomouckém kraji, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnické činnosti. Cílem Křesadla je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Mottem Křesadla je: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Koncerty i vávvvnoční mše

V úterý 26. prosince rozezní chrám sv. Mořice svatoštěpánský koncert J. J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej, mistře“ a ve čtvrtek 28. prosince přijde na řadu tradiční varhanní koncert Karla Martínka.

Vrcholem vánočních svátků jsou tradiční bohoslužby. Na Štědrý den se konají tzv. půlnoční bohoslužby neboli vigilie. Bohoslužby se konají ve večerních hodinách v předvečer slavnosti Narození Páně (Boží hod vánoční). Jedna „netradiční půlnoční“, která se uskuteční již v odpoledních hodinách, je určena pro rodiny s dětmi a slaví se v kostele sv. Michala s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem.

Valašský betlém poprvé na Hané

Nejen Olomoučané pak mohou v Křížové chodbě kostela sv. Michala zhlédnout největší valašský betlém. Z původně malého betlému se v průběhu let stalo ojedinělé řezbářské dílo měřící přes 6 metrů na délku a čítající více než 300 figurek, které znázorňují tradiční život na Valašsku. „Betlém jsem začal tvořit jen pro svou radost a postupně jsem přidával další figurky. Za nejzajímavější při tvorbě betlému považuji fakt, že řezbářská práce se stala mým koníčkem až v pozdním věku. Dřevěný monument měřící na délku téměř 6 m a na výšku 1,5 m jsem zvládl zhotovit během sedmi let. Je vyřezaný z lipového dřeva a zobrazuje život v Lidečku před 50 lety. Scény chudého valašského venkova zachycují činnost dřevorubců, kovářů, košíkářů, domácí i polní práce a další,“ vysvětluje autor betlému Alois Zádrapa. Výstava se otevře 24. prosince 2017 a potrvá do konce ledna 2018.

Vánoční tradice betlému

Pro vznik tradice betlému měla význam událost, která se stala již v roce 1223. Tehdy pozval italský šlechtic Giovanni di Velita Františka z Assisi, aby strávil Vánoce na jeho panství. Budoucí světec si prý přál vidět, jak právě narozený Ježíšek leží v nuzném chlévě na seně v jesličkách, a rozhodl se, že tento výjev zobrazí. Vybral si pro ni jeskyni na vrcholu skalnatého kopce u vesničky Greccio, kterou upravil jako kapli a uspořádal v ní výjev narození Páně. Sem pozval v noci 24. prosince vesničany z širého okolí. Když nastala půlnoc, rozezněly se všude zvony a kopec se míhal mnoha světly, jak si příchozí svítili na cestu pochodněmi. Když vystoupali k jeskyni, uviděli jesličky, oslíka a telátko. Při nich sloužil kněz mši a František četl úryvky z Lukášova evangelia, které jediné vypráví podrobněji o Kristově narození.

Více na www.festivalvanocnihudby.cz.