Vánoční hudební festival a ocenění dobrovolníků se blíží

vanocni_festival_prosinec_2013Ve dnech 16. až 29. prosince 2013 ožije olomoucký kostel sv. Mořice a sály Arcibiskupství olomouckého vánoční hudbou. Festivalový projekt zaštítil primátor statutárního města Olomouce Martin Novotný.

Cílem festivalu je navázat na tradici vánočních koncertů v Olomouci a přiblížit občanům duchovní poselství Vánoc, na které se v posledních letech stále více zapomíná. Festival nebude mít jen kvalitní hudební aspekt, ale také se postará o evangelizační a kultivující vánoční čas ve městě Olomouci. Dalším a neméně důležitým cílem festivalu je posílit duchovní význam chrámu sv. Mořice jako přirozeného centra Olomouce.

Festival vánoční hudby, který zahájí koncert Marty Kubišové za klavírního doprovodu Karla Štolby, potrvá u sv. Mořice až do 29. prosince a nabídne koncertní vystoupení, mše a další doprovodné akce.

Součástí letošního vánočního festivalu bude také premiéra filmu „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“, který vypráví pravdivý příběh o zrodu naší kultury. Uskuteční se v pátek 20. prosince v olomouckém kině Metropol, a to u příležitosti letošního 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Ve čtvrtek 26. prosince přijde na řadu Svatoštěpánský koncert a v neděli 29. prosince zakončí Festival vánoční hudby u sv. Mořice varhanní koncert Karla Martínka. Během vánočních svátků budou navíc probíhat mše svaté, konkrétně 24. a 25. prosince.

Dobrovolnická sekce Unie nestátních neziskových organizací vyhlašuje cenu Křesadlo 2013. Slavnostní ocenění dobrovolníků proběhne v pondělí 16. prosince od 19 hodin v Arcibiskupském paláci v Olomouci, a to během koncertu Marty Kubišové. Oceňování dobrovolníků se v Olomouckém kraji koná letos potřetí a je součástí Festivalu vánoční hudby u sv. Mořice.

Cena Křesadlo je udělována lidem v Olomouckém kraji, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnické činnosti. Cílem Křesadla je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Mottem Křesadla je: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

 

Osm vybraných dobrovolníků, které může do 20. listopadu nominovat široká veřejnost i zástupci organizací, převezme cenu v oblastech:

 

  • sociální služby,
  • děti, mládež a volnočasové aktivity,
  • zdravotnictví,
  • ochrana životního prostředí,
  • humanitární pomoc, rozvojové projekty
  • a dobrovolní hasiči.

 

O osmi oceněných, kteří Křesadlo 16. prosince převezmou, rozhodne nezávislá komise,“ uvedl Michal Umlauf z Maltézské pomoci Olomouc, která má v Olomouckém kraji organizaci Křesadla 2013 na starost. Samotná cena, kterou si vítězové odnesou, je ručně vyrobený předmět s nápisem „Křesadlo“ a označením kalendářního roku. Křesadlo je autorským originálem kováře Jaroslava Zívala, který od roku 2003 vyrábí podle starých vzorů opravdová a funkční křesadla.

www.festivalvanocnihudby.cz