Václav Neckář i nejmenší betlém v ČR, to jsou lákadla letošního Festivalu vánoční hudby

Ve dnech 19. prosince 2016 až 6. ledna 2017 ožije Olomouc tradičním Festivalem vánoční hudby u sv. Mořice. Letos ho zahájí vánoční koncert legendárního Václava Neckáře se skupinou Bacily. Neméně zajímavá bude výstava více než 70 betlémů z celého světa či tradiční svatoštěpánský koncert nebo varhanní koncert Karla Martínka.

Cílem Festivalu vánoční hudby u sv. Mořice je navázat na tradici vánočních koncertů v Olomouci a přiblížit občanům duchovní poselství Vánoc, na které se v posledních letech stále více zapomíná,“ uvedl za organizátory Josef Kořenek. Festival nemá jen kvalitní hudební aspekt, ale také se stará o evangelizační a kultivující vánoční čas v Olomouci.

Ocenění dobrovolníků i betlém v lískovém oříšku

Součástí festivalu bude také každoroční předání cen Křesadlo dobrovolníkům v Olomouckém kraji. Stane se tak v pondělí 19. prosince v hlavním sále Arcibiskupství olomouckého. Součástí slavnostního aktu bude i akustický vánoční koncert Václava Neckáře se skupinou Bacily. Oceňování dobrovolníků se v Olomouckém kraji koná již pošesté.

Od 24. prosince 2016 do 6. ledna 2017 budou moci návštěvníci v Křížové chodbě kostela sv. Michala zhlédnout výstavu více než 70 betlémů z celého světa. K vidění bude nejmenší betlém v České republice, a to v lískovém oříšku, nebo betlémy z Japonska, Peru, Číny, Holandska a mnoho dalších.

V pondělí 26. prosince rozezní chrám sv. Mořice Svatoštěpánský koncert s Českou mší vánoční  – Hej mistře od Jana Jakuba Ryby a ve středu 28. prosince přijde na řadu tradiční varhanní koncert Karla Martínka v chrámu sv. Mořice. Během vánočních svátků budou navíc probíhat mše svaté, konkrétně 24. a 25. prosince.

Co je cena Křesadlo?

Cenu Křesadlo každoročně vyhlašuje Dobrovolnická sekce Unie nestátních neziskových organizací. Cena je udělována lidem v Olomouckém kraji, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnické činnosti. Cílem Křesadla je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Mottem Křesadla je: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“ Osm vybraných dobrovolníků nominovala široká veřejnost i zástupci organizací a cenu převezmou v těchto oblastech:

  • sociální služby
  • děti, mládež a volnočasové aktivity
  • zdravotnictví
  • ekologické aktivity, spolková činnost
  • humanitární pomoc, rozvojové projekty
  • dobrovolní hasiči

neckar_2