V Olomouci ocenili dobrovolníky. Zazpíval jim Vašo Patejdl

Ve středu 20. prosince proběhlo v hlavním sále Arcibiskupství olomouckého slavnostní předání cen Křesadlo. Cena je sedmým rokem udělována lidem v Olomouckém kraji, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnické činnosti. Součástí večera byl také vánoční koncert Vašo Patejdla. Současně tak začal letošní ročník Festivalu vánoční hudby u sv. Mořice.

Dobrovolníci si zaslouží ocenění

Cenu Křesadlo vyhlašuje Dobrovolnická sekce Unie nestátních neziskových organizací. Jejím cílem je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Mottem Křesadla je: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“

Samotná cena je autorský originál kováře Jaroslava Zívala, který od roku 2003 vyrábí podle starých vzorů opravdová a funkční křesadla. „Ocenění dobrovolníci získají ručně vyrobený předmět s nápisem „Křesadlo“ a označením kalendářního roku. Návod, jak křesadlo používat, je jednoduchý. Když nenajdete pazourek, stačí i kousek křemene a jiskry v mžiku
létají,“ přiblížil Michal Umlauf z Maltézské pomoci, která byla organizací ceny v Olomouckém kraji pověřena.

Osm vybraných dobrovolníků, které nominovala široká veřejnost i zástupci organizací, převzalo cenu v oblastech:
• spolková činnost
• sociální služby
• ekologické aktivity
• děti, mládež, volnočasové aktivity
• dobrovolní hasiči
• zdravotnictví
Ve vyhlášené kategorii humanitární pomoc a rozvojové projekty se výběrová komise v letošním roce rozhodla cenu neudělovat.

23

Za sociální služby převzaly cenu Křesadlo:

Kristina Hrozová (59 let), která pomáhá druhým i přesto, že není v lehké situaci. Sama má postiženou dceru, stará se o nemocnou maminku, navíc ji zemřel manžel. Během svého volného času zvládá působit v zábřežské Charitě, kde se pravidelně účastní benefičních akcí, sbírek a dalších aktivit. Také navštěvuje domy s pečovatelskou službou, kde je pro klienty významnou podporou a přináší jim dobrou náladu.

Pavlína Boxanová (27 let) dostala Křesadlo za péči o seniory v Domě seniorů František v Náměšti na Hané. Její dobrovolnická aktivita probíhá již druhým rokem. Paní Boxanová je i přes svůj hendikep, po úrazu musí používat elektrický vozík, velice ochotná a každou neděli dochází do domova za seniory. Je pro ně každotýdenním sluníčkem a dle slov jedné seniorky jim dává sílu a chuť do života.

V oblasti děti, mládež, volnočasové aktivity byli oceněni:

Božena Růžičková (82 let) se ve svém pokročilém věku zvládá starat o svého nemohoucího manžela, a i přesto si vždy najde čas na to, aby pomohla s organizováním akcí v obci. Během let organizovala spousty školních i mimoškolních výletů, neustále doučuje děti češtinu a matematiku. Dokonce přivedla jednu studentku s dyslexií k titulu Bc. Do loňského roku ještě cvičila jógu, což si její cvičenky velice pochvalovaly.

Jiří Jordán (44 let) dvacet let pracuje s mládeží v obci Střítež nad Ludinou, je jedním ze zakládajících členů Tělovýchovné jednoty a dodnes je náčelníkem mužských složek TJ a kapitánek hokejového družstva TJ Střítež. Každoročně pořádá aktivity pro veřejnost, jako je turnaj v malé kopané, cyklistické výlety, turistické výšlapy či tábory. Taktéž se věnuje místnímu družstvu dračích lodí, kde je zároveň kapitánem a tahounem.

Za oblast zdravotnictví byla oceněna:

Valerie Rajnohová (16 let) je studentkou Gymnázia Jiřího z Poděbrad a během svého volného času díky sdružení JIKA dochází do Domova pro ženy a matky s dětmi v Olomouci, kde doučuje děti různého věku. Valerie je velice vstřícná a radostná slečna, která dochází i do Vojenské nemocnice, konkrétně na oddělení LDN, kde se věnuje starším pacientům. Taktéž pro seniory připravuje jednorázové akce a taky se účastní supervizí v rámci dobrovolnického centra JIKA.

V oblasti ekologické aktivity Křesadlo získali:

Manželé Vaňákovi (59 a 56 let) jsou vedoucími skautského střediska Quercus v Dubu nad Moravou. Jejich výčet aktivit v rámci skautského sdružení je rozsáhlý. Kromě akcí v rámci klubu se podílejí i na činnostech v obci a pomáhají při různých kulturních akcích. Taktéž se starají o planetu Zemi, pravidelně se zapojují do akce s názvem Ukliďme Česko a 22 let rekultivují krajinu ve Staré Vodě po odchodu sovětské armády. Kromě toho zajišťují výměnné pobyty pro skauty a skauty s partnerskými oddíly z Kanady a Holandska.

V oblasti spolková činnost získala Křesadlo:

Miroslava Nováková (52 let) byla na cenu nominována obcí Tučín, kde již od roku 2002 vede spolek s názvem Sešlost obecních nadšenců. Paní Nováková stojí za obnovením místní kulturní tradice stavění a kácení máje, která je doprovázena divadlem a voděním medvěda, navíc přidala tzv. pochovávání basy. V rámci svého volného času pořádá kromě zmíněných událostí další kulturní akce, zážitkové výlety či pomáhá s občerstvením při hudebním festivalu. Též pomohla obci k získání titulu Vesnice roku 2009, a to vše i přesto, že se s manželem starají o dvě dcery, z nichž je jedna hendikepovaná.

V oblasti dobrovolní hasiči byl k ocenění vybrán:

Radek Buryánek (38 let) je velitelem dobrovolných hasičů v Oseku nad Bečvou již třináct let. Během této doby zajistil pro místní sbor finanční prostředky, například získal nové požární vozidlo. Navíc asistuje skoro u všech zásahů během roku, kterých bývá přibližně kolem třiceti. V letech 1997, 2002, 2006 a i 2010 pomáhal při povodních. Taktéž zachránil jednomu spoluobčanovi život, když ho viděl ležet bezvládného na zemi.

Festival vánoční hudby v Olomouci pokračuje výstavou betlému, svatoštěpánským koncertem, varhanním koncertem a tradičními vánočními bohoslužbami. Více na www.festivalvanocnihudby.cz.

Fotogalerie