Unikátní projekt PASCHALIA OLOMUCENSIA vás provede postní a velikonoční dobou

Ve dnech 21. března až 21. dubna 2016 proběhne v Olomouci již čtvrtý ročník uměleckých performancí související s paschálním cyklem Paschalia Olomucensia, který přiblíží duchovní a kulturní hodnoty Evropy a současné důstojně připomene vůbec poprvé nový státní svátek České republiky, jímž je Velký pátek. Projekt, za nímž stojí primátor statutárního města Olomouce Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, nabídne nejen unikátní čtyřiadvacetihodinové Čtení Bible, které se v Olomouci stává tradicí…

„Paschalia Olomucensia si za dobu své existence našla své stálé místo v kulturním kalendáři a tradičně obohacuje duchovní dění ve městě v období hlavních křesťanských svátků. Cením si toho, že se projekt každoročně proměňuje, přináší novinky a zároveň udržuje kulturní tradice i historické souvislosti,“  uvedl primátor Olomouce Antonín Staněk.

Nejen Olomoučané se letos mohou těšit na tradiční čtení Bible po dobu 24 hodin v kapli sv. Jeronýma na olomoucké radnici, tematické výstavy, koncerty nebo promítání filmu. Z čeho mám ale velkou radost je skutečnost, že se v Olomouci odehraje mimořádné zpracování umučení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Umělecké zpracování „Evangelia podle houslí“ Jiřího Pavlici, ve kterém účinkuje dalších 200 vystupujících, bude jedinečným duchovním a kulturním zážitkem v kostele Panny Marie Sněžné,“ prozradil za organizátory Josef Kořenek.

 Čtyřiadvacetihodinové čtení Bible

Pondělí tzv. Svatého týdne, v němž vrcholí přípravy na hlavní velikonoční svátky (tzv. Velikonoční třídenní, které začíná večer na Zelený čtvrtek, pokračuje Velkým pátkem, Bílou sobotou a vrcholí ránem velikonoční neděle) se bude konat tradiční čtení Bible po dobu 24 hodin. Texty, na kterých vyrostla kultura Evropy, se budou číst v kapli sv. Jeronýma v prostorách olomoucké radnice. Do čtení se může zapojit každý zájemce (který se přihlásí na webových stránkách) aktivně čtením anebo kdykoliv v průběhu 24 hodin si může návštěvník přijít texty poslechnout. Do čtení se pravidelně zapojují nejen představitelé politického, akademického a společenského života, ale také zástupci sportovců, studentů, občanských iniciativ, národnostních menšin a řada dalších, které žijí v Olomouci. Letos se Čtení Bible zúčastní i rodačka z Olomouce, herečka Hana Maciuchová.

Celodenní a celonoční čtení má své počátky v Římě.  V Olomouci se ho každoročně účastní stovky lidí dobré vůle. Přijďte v pondělí 21. března do kaple sv. Jeronýma v prostorách olomoucké radnice a čtěte s námi, anebo poslechem textů proniknete do větší hloubky této knihy..…

Výstavy

Ve stejný den, tedy v pondělí 21. března začne v kostele sv. Michala na Žerotínově náměstí putovní výstava, která představí různé vydání Bible a její poselství. K vidění bude více než 300 exponátů Biblí v desítkách jazyků. Např. nejstarší Bible pochází z 16. století další, tzv. Bible očima Rembrandta, přiblíží život a dílo jednoho z nejvýznamnějších světových umělců. Připraveno je 100 velmi vzácných grafických listů a kolem 50 exponátů biblí i křesťanské literatury.

Umučení Krista

Na Velký pátek, který je poprvé státním svátkem České republiky,  dne 25. března se program přesune do kina Metropol, kde se uskuteční promítání (ráno v 9 hod a večer v 20 hodin) amerického filmu Mela Gibsona z roku 2004 Umučení Krista. Děj přibližuje posledních dvanáct hodin života Ježíše z Nazaretu. Jedná se o upravené pašije inspirované všemi čtyřmi evangelii (Matoušovým, Markovým, Lukášovým a Janovým). Scénář k filmu napsal známý herec, producent a režisér Mel Gibson ve spolupráci s Benediktem Fitzgeraldem. Zvláštností filmu je i to, že dialogy v něm probíhají v originálních jazycích, to znamená dobové latině, aramejštině a dalších. Film je opatřen titulky.

Velikonoční oratorium na závěr

Velikonoční nedělí oslava křesťanských velikonoc nekončí, pokračuje dalších 50 dnů a proto čtvrtý ročník projektu Paschalia Olomucensia završuje v kostele Panny Marie Sněžné v pondělí 11. dubna ojedinělé představení „Evangelium podle houslí“ ostravského režiséra a autora Pavla Helebranda. Libreto čerpá z tradic velikonočních pašijových her a hudba je inspirována moravskými zvyky a tradicemi. Jedná se o stylově vrstevnaté oratorium pro sólo, sbory, herce, cimbálovou muziku, dechovou kapelu, dětskou hudeckou muziku, komorní smyčcový orchestr, varhany a bicí nástroje, celkově téměř 200 účinkujících. Jsou mezi nimi Jiří Pavlica s Hradišťanem, pěvecký sbor Gymnázia v Olomouci-Hejčíně, Operní studio Národního divadla moravskoslezského (NDM), Komorní smyčcový a dechový orchestr a Proměny Prostějov. Vstupenky v ceně od 350 do 750 Kč je možné zakoupit od pondělí 15.2.2016 v síti Ticketportal.

Vstupenky v ceně od 350 do 750 Kč je možné zakoupit od pondělí 15.2.2016 v síti Ticketportal.

Paschalia Olomucensia provázejí postním a velikonočním obdobím nejen v samotném městě Olomouci, ale v celém Olomouckém kraji. Díky některým projektům ji navíc spojuje s dalšími významnými evropskými metropolemi. Projekt navazuje na historické a kulturní tradice našeho regionu, rozvíjí je, a přispívá tak k historické kontinuitě i propojení se současností.

Bližší informace na www.paschaliaolomucensia.cz.