Benefiční koncerty

SRDCE EVROPY

Třinecký charitativní koncert pomáhá dětem z pomezí Česka, Slovenska a Polska již bezmála 10 let. Ke koncertu patří i prodej typických srdíček, která zvyšují výtěžek projektu.


ADVENTNÍ SETKÁNÍ

Tradiční olomoucké setkání, kterého se pravidelně účastní nejvýznamnější představitelé společenského, politického, podnikatelského, akademického a neziskového sektoru regionu olomoucké arcidiecéze. Výtěžek Adventního setkání je každoročně věnován na vybraný projekt, např. Nadační fond ADIUVARE, Centrum denních služeb Okýnko, Papežské misijní dílo a další.


DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE – VELEHRAD

Zcela jistě největší oslavy spojené se státním svátkem v České republice. Hlavním cílem oslav je postavit most mezi všemi lidmi dobré vůle bez rozdílu národnosti, politického přesvědčení nebo náboženského vyznání. Za 14 let existence Dnů lidí dobré vůle se podařilo vytvořit tradiční prostor pro setkávání všech lidí dobré vůle a organizací, které pomáhají druhým a tvoří zásadní součást občanské společnosti. Jedná se o jeden z mála projektů v České republice, jenž se snaží přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti. Tento cíl je jistě náročný. Ale ti, kteří se Dnů lidí dobré vůle osobně účastní, odjíždějí s velkou nadějí a povzbuzením. Součástí je i benefiční koncert Večer lidí dobré vůle, díky němuž je umožněna pomoc potřebným.

Fotogalerie Velehrad


KONCERT PRO ROZUMNÉ LIDI – České Budějovice

Největší benefiční koncert pro jižní Čechy. Účinkovali Láďa Křížek, NO NAME, Věra Špinarová, Marcela Holanová, František Straka, Martina Poulíčková a další.


Bílé tóny

Olomoucký benefiční koncert na podporu nevidomých.


ZIBI CUP

Benefiční golfový turnaj, kterého se tradičně účastní významné osobnosti kulturního i společenského života. Za deset let své existence pomohl získat finanční prostředky např. na výstavbu Domu pro pěstounské rodiny v Žichlínku či koupi mikrobusu přizpůsobeného k přepravě dětí s handicapem.

no images were found


Benefice pod modrým těšínským nebem 2012

Benefiční koncert, jehož výtěžek putoval na konta těchto organizací: Celé Česko čte dětem, o.p.s., Charitní dům pokojného stáří, Slezská diakonie a denní stacionář Lidie. Na pódiu se vystřídali Daniel Mrózek, Ewa Farna a skupina NO NAME.


Koncerty pod hanáckým, slováckým, valašským a zlínským nebem

Společný koncert generací pod společným nebem se společným cílem – získat peníze potřebným napříč generacemi.


Tříkrálový koncert

Aneb Když dobré skutky rozkvétají. Benefiční koncert na podporu Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžky každoročně pomáhají nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.


Benefiční koncert Korunní pevnůstka 2009

Koncert konaný na podporu obnovy areálu olomoucké Korunní pevnůstky. V rámci koncertu vystoupili Láďa Křížek, Petr Bende, Lucie Bílá, Alfa Gospel Praises, Pavel Dobeš a Spirituál Kvintet.