Slavnostní odhalení obrazu Antona Pettera „Zavraždění svatého Václava“

V neděli 6. 9 .2014 byl v rámci Národního zahájení Dnů Evropského dědictví v kostele sv. Václava v Opavě slavnostně odhalen unikátní osmimetrový obraz Antona Pettera „Zavraždění svatého Václava“ z roku 1844, na jehož záchraně se podílel každý z Vás, kdo přispěl ve veřejné sbírce na účet Angelus Aureus o. p. s.

Zde můžete zhlédnout video znázorňující průběh záchrany obrazu.

Dárcům děkujeme.

Ke stažení.

unnamed