Olomouc zažila jedinečné představení

Jedinečné představení EVANGELIUM PODLE HOUSLÍ skladatele Pavla Helebranda završilo letoční ročník festivalu Paschalia Olomucensia.

Libreto čerpá z tradic velikonočních pašijových her a melodika je inspirována moravskou lidovou hudbou. Jedná se o stylové vrstevnaté oratorium pro sóla, sbory, herce, cimbálovou muziku, dechovou kapelu, dětskou hudeckou muziku, komorní smyčcový orchestr, varhany a bicí nástroje, celkově téměř 200 účinkujících: Jiří Pavlica a Hradišťan, členové opery a Operního studia, Národního divadla moravskoslezského, Pěvecký sbor města Klimkovic, Zašovský chrámový sbor, Pěvecký sbor Gymnázia Olomouc-Hejčín, Proměny Prostějov, Dětské muziky Iskérka a Trnečka, Musica Opavia, Komorní dechový orchestr.