Nadace Bezpečná Olomouc oslavila čtvrtstoletí. Zazpíval i Václav Neckář

OLOMOUC – V úterý 29. října se ve Velkém sále Arcibiskupství olomouckého uskutečnil slavnostní galavečer konaný u příležitosti 25. výročí vzniku Nadace Bezpečná Olomouc (dále NBO).

Večerem provedla moderátorka České televize Eva Šimčíková. A nezůstalo jen u toho, součástí galavečera byl také koncert legendy české hudební scény Václava Neckáře.

„Během programu jsme představili úspěšné projekty Nadace Bezpečná Olomouc, které jsme za uplynulých 25 let uskutečnili, a předali jsme pamětní listy jako poděkováním všem, kteří nadaci dlouhodobě pomáhají dělat z Olomouce bezpečné město,“ uvedl MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda správní rady NBO.

Poděkování a pamětní listy

Zakladatelé NBO společně s členy čestného výboru, dozorčí rady a správní rady předali 6 pamětních listů.

Vedle složek Integrovaného záchranného systému si speciální poděkování zasloužil emeritní ředitel ZŠ Komenium František Vlček.

Oceněné instituce byly:

1. Za Policie ČR Olomouc převzal Plk. Ing. Richard Jílek, zástupce vedoucího územního odboru Olomouc
2. Za Městská policie Olomouc převzal Mgr. Pavel Skalický, ředitel
3. Za Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje převzal Ing. Karel Kolařík, ředitel
4. Za Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje převzala Ing. Andrea Rakovičová, pověřená ředitelka
5. Za Římskokatolickou farnost sv. Mořice převzal P. Mgr. František Hanáček, farář
6. Za Základní škola Komenium převzala Mgr. Petra Romanovská, ředitelka školy

O nadaci

Nadace Bezpečná Olomouc je nevládní organizace, která si při vzniku dala za cíl mimo jiné zvyšování bezpečnosti ve městě, vzdělávání policistů a strážníků, odměňování významných činů policistů i občanů či prevenci kriminality, např. v oblasti drogových závislostí či dopravy. Její preventivní projekty směřují zejména k dětem a mládeži.

„Pořádáme pravidelné akce, jako je výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc nebo Bezpečná cesta do školy, na kterou se naučily chodit tisíce Olomoučanů. Každoročně vyhlašujeme tradiční Ceny NBO a kalendář zahrnuje i řadu mimořádných událostí, např. rodinný Nadační den či Adventní varhanní koncert,“ vyjmenoval předseda správní rady nadace Ivan Langer.

Jedním z nejvýznamnějších počinů nadace je pomoc městu s budováním kamerového systému městské policie, který výrazně zvýšil bezpečnost a snížil kriminalitu v centrálních částech Olomouce. Za nadací je řada dalších projektů týkajících se bezpečnosti na kole, v ulicích, zabezpečení bytů, vzdělávání seniorů apod. „Rozhodně nebudeme spát na vavřínech, bezpečnost je téma, které vnímá široká veřejnost jako jedno z nejcitlivějších ze všech,“ dodal Langer.

NBO v číslech

Psal se 21. listopad 1994, když vznikla Nadace Bezpečná Olomouc. Za dobu svého působení zrealizovala nebo podpořila celou řadu projektů týkajících se bezpečnosti města Olomouce. V současné době je v Olomouci v provozu 35 stacionárních a 10 mobilních kamer, které ročně odhalí v průměru na 500 přestupků, trestných činů či problémů ve městě. Za 25 let činnosti nadace odměnila 64 lidí za nevšední činy v oblasti bezpečnosti, nadačních akcí se zúčastnilo 47 000 návštěvníků a rozděleno bylo celkem 11 550 000 korun.

FOTOGALERIE ZDE

Více o nadaci: www.nbo.cz

75311421_2603029559755104_6111230174303354880_o