Na Velehrad dorazilo téměř 80 tisíc návštěvníků

IMGS2591Ve čtvrtek začaly na Velehradě tradiční Dny lidí dobré vůle, které v pátek pokračovaly Národní poutí a poutní mší svatou. Vyvrcholily tak letošní oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

„Slavností na Velehradě se v pátek zúčastnilo na 60 tisíc poutníků nejen z České a Slovenské republiky, ale také ze Slovinska, odkud přijelo nejvíce autobusů, a to čtyřicet, dále z Maďarska, Polska či Rakouska. Za dva dny konání Dnů lidí dobré vůle zavítalo na Velehrad téměř 80 tisíc návštěvníků a několik stovek kněží,“ shrnul Mgr. Josef Kořenek, tajemník projektu Dny lidí dobré vůle.

Slavnostní poutní mše svatá

Vrcholem pátečního dne byla tradiční poutní mše svatá, při níž byl hlavním celebrantem a kazatelem papežský legát kardinál Josip Bozanić, arcibiskup záhřebský. Mši sloužil překvapivě v českém jazyce. „Nebývá obvyklé, že by cizinec slavil liturgii v národním jazyce dané země. To udělalo velkou radost všem našim biskupům, na prvním místě v čele s panem kardinálem Dukou,“ uvedl páter Josef Nuzík, generální vikář Arcibiskupství olomouckého.

Při mši koncelebrovali biskupové Čech, Moravy a Slezska, apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza, zahraniční hosté (např. biskupové z Polska, Slovenska, Německa, Ukrajiny, Ruska či Slovinska) i přítomní kněží. Mši přenášela v přímém přenose Česká televize a Český rozhlas Praha.

Vyslání mladých misionářů

Významným bodem programu bylo také vyslání mladých misionářů do nejrůznějších koutů světa, kde se budou rok věnovat pracovně-sociálním programům, budou pomáhat potřebným, ohroženým a znevýhodněným dětem a mládeži. Před mší je do světa oficiálně vyslal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Misionáře podporuje projekt Adopce nablízko aneb Pomocí blízkých pomáhejme daleko.

Mší to nekončilo

Během pátečního dne byly navíc otevřeny výstavy ve Stojanově gymnáziu a zájemci mohli přispět do Velehradského rukopisu svým vlastnoručně přepsaným úryvkem z Bible. Ve 14 hodin vystoupil orchestr Hudba Hradní stráže a Policie České republiky pod vedením dirigentů plk. Václava Blahunka a plk. Jana Zástěry. Koncert byl dárkem Hradní stráže k 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a zazněla česká a slovanská duchovní hudba.