Na slavnostním galavečeru Nadace Bezpečná Olomouc zazpívala Anna K.

Ve čtvrtek 27. listopadu od 19 hodin se ve Velkém sále Arcibiskupství olomouckého uskutečnil slavnostní galavečer konaný u příležitosti 20. výročí vzniku Nadace Bezpečná Olomouc.

Večerem provedl oblíbený herec a moderátor Jan Čenský. A nezůstalo jen u toho, součástí galavečera byl také akustický koncert Anny K., který po zásluze sklidil velký potlesk.

Během programu jsme představili úspěšné projekty Nadace Bezpečná Olomouc, které jsme za uplynulých 20 let uskutečnili, předali jsme pamětní listy a pokřtili retrospektivní publikaci,“ uvedl MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda správní rady NBO.

Poděkování a pamětní listy 

Za zakladatele NBO předali deset pamětních listů RNDr. Ivan Kosatík a MUDr. Mgr. Ivan Langer. V rámci oslav Nadace Bezpečná Olomouc rovněž poděkovala a ocenila s ní dlouhodobě spolupracující‎ osobnosti a instituce. Pamětní listy převzali:

  • Ing. Pavel Prudký, bývalý předseda dozorčí rady NBO
  • Plk.RNDr. Jaroslav Skříčil, bývalý člen správní rady nadace NBO, člen čestného výboru a bývalý ředitel PČR Olomouckého kraje
  • PhDr. Zdenek Zukal, televizní reportér
  • Policie ČR – územní odbor Olomouc
  • Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
  • Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
  • Městská policie Olomouc
  • Základní škola Komenium
  • Římskokatolická farnost sv. Mořice
  • Olomoucký deník

O nadaci

Nadace Bezpečná Olomouc je nevládní organizace, která si při vzniku dala za cíl mimo jiné zvyšování bezpečnosti ve městě, vzdělávání policistů a strážníků, odměňování významných činů policistů i občanů či prevenci kriminality, např. v oblasti drogových závislostí či dopravy. Její preventivní projekty směřují zejména k dětem a mládeži.

Pořádáme výtvarnou soutěž pro děti mateřských a základních škol Bezpečně na kole a na začátku června Nadační den s bohatým programem pro rodiny, kde byly vyhlášeny i tradiční Ceny NBO. Kalendář zahrnuje i zářijovou akci Bezpečná cesta do školy, na kterou se naučily chodit tisíce Olomoučanů, a výroční rok zakončíme adventním varhanním koncertem u sv. Mořice,“ vyjmenoval předseda správní rady nadace Ivan Langer.

Jedním z nejvýznamnějších počinů nadace je pomoc městu s budováním kamerového systému městské policie, který výrazně zvýšil bezpečnost a snížil kriminalitu v centrálních částech Olomouce. Za nadací je řada dalších projektů týkajících se bezpečnosti na kole, v ulicích, zabezpečení bytů, vzdělávání seniorů apod. „Rozhodně nebudeme spát na vavřínech, bezpečnost je téma, které vnímá široká veřejnost jako jedno z nejcitlivějších ze všech,“ dodal Langer.

NBO v číslech

V současné době je v Olomouci v provozu 29 kamer, které ročně odhalí v průměru 660 přestupků, trestných činů či problémů ve městě. Za 20 let činnosti nadace odměnila 49 lidí za nevšední činy v oblasti bezpečnosti, nadačních akcí se zúčastnilo 25.000 návštěvníků a rozděleno bylo celkem 8.713.786 korun.

Více o nadaci: www.nbo.cz