Marta Kubišová zahájila olomoucký Festival vánoční hudby

IMGS0368OLOMOUC – V pondělí 16. prosince 2013 proběhl ve Velkém sále Arcibiskupství olomouckého koncert generacemi oblíbené Marty Kubišové, a to za klavírního doprovodu Karla Štolby. Byl první akcí konanou v rámci Festivalu vánoční hudby u sv. Mořice, který je letos zapojen do oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Součástí koncertu bylo také slavnostní předání ceny Křesadlo 2013 dobrovolníkům Olomouckého kraje. Křesadlo si odneslo celkem osm oceněných dobrovolníků.

Festival vánoční hudby bude pokračovat v pátek 20. prosince v kině Metropol dlouho očekávanou premiérou filmu „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“, který vypráví pravdivý příběh o zrodu naší kultury.

Ve čtvrtek 26. prosince přijde na řadu Svatoštěpánský koncert a v neděli 29. prosince zakončí Festival vánoční hudby u sv. Mořice varhanní koncert Karla Martínka. Během vánočních svátků budou navíc probíhat mše svaté, konkrétně 24. (ve 22 hodin) a 25. (v 10.30 hodin) prosince.

 „Smyslem festivalu je, aby byly Vánoce obohacené o krásnou hudbu, zejména pak v podání svatomořických varhan. Po všem tom předvánočním shonu mohou lidé využít možnost zklidnění nejen ve svatém Mořici, ale i ve všech ostatních kostelech,“ řekl před začátkem pondělního vystoupení Marty Kubišové farář František Hanáček.

Předání cen Křesadlo 2013

Cena Křesadlo je udělována lidem v Olomouckém kraji, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnické činnosti. Cílem Křesadla je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Mottem Křesadla je: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Křesadlo bylo letos uděleno v těchto kategoriích:

 • sociální služby,
 • děti, mládež a volnočasové aktivity,
 • zdravotnictví,
 • a dobrovolní hasiči.

Ve  vyhlášených kategoriích ochrana životního prostředí a humanitární pomoci, rozvojové projekty se výběrová komise v letošním roce rozhodla cenu neudělovat.

V oblasti sociální služby získali ocenění Křesadlo 2013:

 • Pavlína Doskočilová

Již 2 roky pracuje v rámci Maltézské pomoci Šumperk jako dobrovolnice v tamějším domově důchodců. Nejvíce pomáhá na ošetřovatelském oddělení, kde dělá společnost lidem trvale upoutaným na lůžko. Pomáhá jim při podávání stravy, doprovází je na kulturní a společenské akce a každou druhou sobotu se podílí na organizaci mše svaté v kulturní místnosti.  Letos spolu se svou rodinou uspořádala pro seniory výlet do Loučné nad Desnou a získala pro ně pomůcky pro etnomuzikoterapii. Do dobrovolnictví postupně zapojila manžela, syna i neteř.

 • Rostislav Novák

Přes 2 roky pracuje jako dobrovolník pro Maltézskou pomoc Olomouc, konkrétně v programu sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny. Každý týden dochází za jedenáctiletým chlapcem s těžkým zdravotním postižením, aby mu věnoval 2 až 3 hodiny svého času. Svým přirozeným a lidským přístupem plným respektu přijímá chlapce takového, jaký je. I proto společný čas mohou trávit radostně. Rovněž je velkou oporou chlapcově rodině, které v případě potřeby vypomůže svou blízkostí i praktickou pomocí.

 • Josef Fremder

Od listopadu 2011 dochází pravidelně jako dobrovolník při Maltézské pomoci Olomouc do občanského sdružení Klíč, které se věnuje psychicky a duševně zraněným dětem a mládeži, odkud doprovází dva klienty na jejich aktivitách. Navíc dochází také do Domova s pečovatelskou službou POHODA Chválkovice, kde tráví čas se svou stálou klientkou. Rovněž ochotně zastupuje své kolegy dobrovolníky, kteří zrovna nemohou za svým klientem dojít. Vždy je také ochotný komukoli pomoci a svým lidským, houževnatým a skromným přístupem získává srdce svých svěřenců.

 • Simona Vondráková

Jako dobrovolnice začala pro Maltézskou pomoc Přerov pracovat v červenci 2012. Nejprve zpříjemňovala poslední měsíce života jedné paní v Léčebně dlouhodobě nemocných v Přerově. Nyní dochází za dvěma klienty, z nichž jeden je mladý muž s těžkým zdravotním postižením. Druhou klientkou je osamocená seniorka v Domě s pečovatelskou službou v Přerově. Jednotlivé návštěvy, ve kterých dotyčným zpříjemňuje a obohacuje jejich životy, probíhají každý týden, a to až dvě hodiny. I přes náročné zaměstnání v dětském domově věnovala dobrovolnictví v krátké době přes 250 hodin.

Cenu Křesadlo pro zdravotnickou oblast převzala:

 • Ludmila Bednářová

Jako bývalá onkologická pacientka se od února 2013 věnuje v rámci Amelie, o.s. dobrovolnické činnosti v programu psychosociální pomoci dospělým onkologicky nemocným na lůžkovém oddělení Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Svou neúnavnou a velice kreativní činností si získala srdce jak pacientů, tak i sestřiček z oddělení. Velmi šikovná je ve vymýšlení stále nových námětů pro skupinové tvořivé dílny a zvláště ve výrobě předmětů z papíru a jiných druhů materiálu. Ve své činnosti je spolehlivá, zodpovědná a vůči pacientům přátelská a empatická. Do nemocnice dochází jednou až dvakrát týdně, a to na dobu 1-2 hodin.

V kategorii děti, mládež, volnočasové aktivity byl vybrán:

 • Petr Kabelík

Své dobrovolnické činnosti v rámci občanského sdružení Junák – svaz skautů a skautek se ve Zlatých Horách věnuje již úctyhodných 23 let. Jako střediskový vedoucí zajišťuje chod skautského střediska, vytváří výchovné programy a celoročně pracuje jednou až třikrát týdně s různými skupinami dětí a mládeže ve věku 9 až 25 let. Navíc každoročně pořádá letní dětské tábory a mnoho dalších akcí nejen ve Zlatých Horách, ale po celé ČR a několikrát dokonce i za hranicemi naší země. Svou dlouholetou úspěšnou činností se velkou měrou podílí na prevenci sociálně-patologických jevů dětí a mládeže i na jejich výchově.

V kategorii dobrovolní hasiči byli Křesadlem oceněni:

 • Ladislav Pudil

Již v roce 1952 se stal v Olomouci profesionálním hasičem a zároveň členem Sboru dobrovolných hasičů Olomouc-město. V něm se v rámci družstva podílel na úspěších v řadě soutěží, z nichž nejvýznamnější cenou byl titul „Absolutní mistr ČSR“. Zároveň začal intenzivně pracovat s mládeží, která pod jeho vedením dosahovala úspěchů v okresních i krajských soutěžích. Později se stal místopředsedou v komisi pro práci s mládeží a velitelem okrskových soutěží. Ještě po 63 letech dobrovolnictví, ve věku 86 let, pomáhá okolním sborům zakládat kolektivy mladých hasičů.

 • Dagmar Bartoňková

U Sboru dobrovolných hasičů Loučany aktivně působí již 20 let. Účastní se závodů žen a je členkou okresního sdružení Odborné rady mládeže. Její radostí a největší zásluhou je mnohaletá práce s mladými hasiči, kterým se celoročně věnuje. A to jednak v rámci náročných tréninků a samotných soutěží, ve kterých slaví úspěchy, ale i realizací různých výletů a odpočinkových aktivit.  Kromě toho vede mladé hasiče k údržbě hřiště, techniky, ale třeba i třídění dopadu. Díky velkému smyslu pro zodpovědnost, ale i kamarádskému přístupu, si získala nejen své svěřence, na které má velmi pozitivní vliv, ale i jejich rodiče.

 

Kontakt:
PETARDA PRODUCTION a.s.
Kristina Vavríková
tel.: 724 029 902
mail: olomouc@petarda.cz
www.festivalvanocnihudby.cz

IMGS0447IMGS0421IMGS0368IMGS0323IMGS0105IMGS0139