Letošní Srdce Evropy podpoří celkem 4 projekty

Letošní Srdce Evropy podpoří celkem 4 projekty a to Dětskou skupinu PAMPELIŠKA a Osobní asistenci při Centru sociální pomoci Třinec, p.o., Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Sosna na ocenění bezpříspěvkových dárců krve a plazmy, a příspěvkem na zdravotní kočárek pro Silvii Byrtusovou.

Posláním dětské skupiny PAMPELIŠKA je umožnit rodičům v případě zájmu dřívější návrat do zaměstnání s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno. Do dětské skupiny jsou přijímány děti od 1 roku do doby zahájení školní docházky. Služba je nově zaměřena také na děti se specifickými potřebami. Jedná se často o děti, které nemohou být s ohledem na zdravotní hendikep v běžné MŠ a potřebují komplexní odbornou péči (např. děti s ADHD nebo s autismem). V rámci služby je dětem nabízeno odborné psychologické poradenství, logopedická a rehabilitační péče. Jedná se o jedinou Dětskou skupinu v republice, která je přímo zaměřena na děti se specifickými potřebami a dlouhodobě poskytuje velmi kvalitní péči o děti.
Posláním sociální služby OSOBNÍ ASISTENCE je pomáhat dětem a dospělým se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu a péči tak, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí a dělat běžné činnosti. Uživatelem služby osobní asistence se může stát dítě nebo dospělá osoba, která má sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, ve věku 3–35 let využívající osobní asistence ve školním prostředí nebo v domácím či jiném přirozeném prostředí. Služba již více než deset let pomáhá dětem a mladým lidem s hendikepem zůstat v jejich přirozeném prostředí, vzdělávat se a žít přes zdravotní hendikep co nejpodobněji jako jejich vrstevníci.
Další pomoc putuje k Silvii Byrtusové narozené v Třinci, jako příspěvek k zakoupení zdravotního kočárku xRover REHA. Maminka i Silvie se i přes její mentální postižení, psychickou chorobu a mnoha komplikovaných ortopedických operacích, nevzdává plnohodnotného života se všemi radostmi, co přináší. Kočárek umožní navštěvovat milované hokejové zápasy HC OCELÁŘŮ Třinec, různá kulturní vystoupení, ale i sportovní akce nebo jen tak delší pobyt venku, pohodlně cestovat vlakem, MHD, mamince sportovat a mít dceru u sebe. Bude moci omezit užívání léků proti bolesti, trvale obohatí jejich společný život bez obav z kolapsů.
Přijďte i vy podpořit vybrané projekty a navýšit částku, která pomůže potřebným ve vašem městě a ještě navíc strávit příjemné odpoledne s dobrou muzikou. Těšíme se na vás spolu s Jirkou Hadašem a jeho rozverným programem pro děti, kapelou Coincidence, energickou Heidi Janků s Heidibandem, a Markem Ztraceným s kapelou. To vše vás nemine v neděli 22. září na náměstí Svobody v Třinci od 14.30 hodin.
Děkujeme všem partnerům!
srdce