V Olomouci proběhl Svatoštěpánský koncert

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVe dnech 16. až 29. prosince 2013 se v Olomouci uskutečnil Festivalu vánoční hudby. Festivalový projekt, který se letos konal v rámci oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, zaštítil primátor statutárního města Olomouce Martin Novotný. Ve čtvrtek 26. prosince se během Svatoštěpánského koncertu představil domácí pěvecký sbor působící při olomouckém kostele sv. Mořice – Chorus Mauritiensis, dále sbor Amici Musicae Olomucenses Cantant (AMOC) a Komorní orchestr Iši Krejčího. V jejich podání zazněla díla P. J. Vejvanovského (Sonata Natalis), J. S. Bacha (Concerto in d-moll BWV 1043) nebo tradiční Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ od J. J. Ryby.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA