Festival vánoční hudby zahájí Eva Pilarová

pilarovaV pondělí 17. prosince začne v Olomouci další ročník Festivalu vánoční hudby u sv. Mořice. Zahájí ho koncert Evy Pilarové, legendy české hudební scény. Součástí večera bude také slavnostní ocenění dobrovolníků v Olomouckém kraji.

„Cílem festivalu je navázat na tradici vánočních koncertů v Olomouci a přiblížit občanům duchovní poselství Vánoc, na které se v posledních letech stále více zapomíná,“ uvedl za organizátory Josef Kořenek. Festival nemá jen kvalitní hudební aspekt, ale také se stará o evangelizační a kultivující vánoční čas ve městě Olomouci.

Dobrovolníci si zaslouží ocenění

V rámci festivalu proběhne každoroční předání cen Křesadlo dobrovolníkům v Olomouckém kraji. Součástí slavnostního aktu v pondělí 17. prosince v hlavním sále Arcibiskupství olomouckého bude vánoční koncert Evy Pilarové. Oceňování dobrovolníků se v Olomouckém kraji koná již poosmé.
Cenu Křesadlo vyhlašuje Dobrovolnická sekce Unie nestátních neziskových organizací. Cena je udělována lidem v Olomouckém kraji, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnické činnosti. Cílem Křesadla je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Mottem Křesadla je: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“

Koncerty, výstavy i vánoční mše

O adventních víkendech a po celé svátky je v kryptě Katedrály sv. Václava v Olomouci k vidění výstava betlémů. Ve středu 26. prosince rozezní chrám sv. Mořice svatoštěpánský koncert J. J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej, mistře“ a v pátek 28. prosince přijde na řadu tradiční varhanní koncert Karla Martínka.

Vrcholem vánočních svátků jsou tradiční bohoslužby. Na Štědrý den se konají tzv. půlnoční bohoslužby neboli vigilie. Bohoslužby se konají ve večerních hodinách v předvečer slavnosti Narození Páně (Boží hod vánoční). Jedna „netradiční půlnoční“, která se uskuteční již v odpoledních hodinách, je určena pro rodiny s dětmi a slaví se s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem v kostele sv. Michala.

Výstava mapuje 100 let církve a republiky

U příležitosti letošního stého výročí vzniku samostatné republiky je v Olomouci otevřená unikátní výstava „Katolická církev a republika – 100 let“. Putovní výstava byla slavnostně zahájena 4. července během Dnů lidí dobré vůle na Velehradě a záštitu nad ní převzali olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a předseda vlády ČR Andrej Babiš. V Olomouci, konkrétně v křížové chodbě sv. Michala, bude výstava otevřená od 17. listopadu do 17. prosince 2018.

„Cílem výstavy je zmapovat vztah mezi státem a církví. Církev je jedním z důležitých komponentů veřejného života a vždycky byla. Chceme připomenout, jak důležitá je v životě moderního státu a jaký vliv mají státní instituce na její fungování,“ uvedl kurátor výstavy Jindřich Forejt.

Více na www.festivalvanocnihudby.cz nebo Facebooku.