Festival vánoční hudby v Olomouci

OLOMOUC – Ve dnech 22. až 30. prosince 2012 ožil olomoucký kostel sv. Mořice vánoční hudbou. Festivalový projekt zaštítil primátor statutárního města Olomouce Martin Novotný.

Cílem festivalu bylo navázat na tradici vánočních koncertů v Olomouci a přiblížit občanům hlavní poselství Vánoc, na které se v posledních letech stále více zapomíná. Festival nabídl nejen kvalitní hudební program, ale zajistil také evangelizační a kultivující vánoční čas v Olomouci. Dalším a neméně důležitým cílem festivalu bylo posílit duchovní význam chrámu sv. Mořice jako přirozeného centra Olomouce.

Festival vánoční hudby byl zahájen v kostele sv. Mořice v sobotu 22. prosince 2012 a jeho součástí bylo slavnostní předání cen Křesadlo 2012. Cena je udělována lidem v Olomouckém kraji, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnické činnosti. Jejím mottem je: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Originální umělecké dílo ve tvaru malého křesadla si odneslo osm vybraných dobrovolníků, které nominovala široká veřejnost i zástupci organizací. Sobotní program s adventním repertoárem vytvořil soubor Schola Gregoriana Pragensis, který se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby.

Ve středu 26. prosince 2012 se během Svatoštěpánského koncertu představil domácí pěvecký sbor působící při olomouckém kostele sv. Mořice – Chorus Mauritiensis.

Poslední neděli roku 2012 vyvrcholil Festival vánoční hudby varhanním koncertem v podání Jiřího Kováře, který se hře na varhany věnuje již od dětství.

Kostel sv. Mořice aneb O místě konání

Pozdně gotický kostel sv. Mořice najdeme v samotném centru města v Pekařské ulici. Chlubí se největšími varhany ve střední Evropě a je známý svou nápadnou věží z kamenných kvádrů a zvonicovou nástavbou. Svatostánek je vyhledávaným místem pro konání svateb, křtů či koncertů duchovní hudby. Pravidelně se zde konají mše a adorace.

Fotografie z Festivalu vánoční hudby v Olomouci 2012