Čtyřiadvacetihodinové čtení Bible je českým unikátem

V pondělí 30. března bylo v 17.30 hodin zahájeno jedinečné čtyřiadvacetihodinové čtení Bible v kapli sv. Jeronýma, které má své počátky v Římě a v uplynulých letech mělo u Olomoučanů velký úspěch. Po dobu 24 hodin, a to včetně nočních a časně ranních hodin, se v kapli olomoucké radnice vystřídaly přes dvě stovky mladých i těch dříve narozených, studentů i pracujících, sportovců i podnikatelů, věřících i nevěřících obyvatel Olomouce.

Pro rok 2015 připravili organizátoři ke čtení knihy Nového zákona – tedy nejen ona 4 evangelia (Markovo, Matoušovo, Lukášovo a Janovo), ale i Skutky apoštolů, Listy apoštola Pavla (Římanům, do Korintu, Galatským, Efeským, Filipanům, Soluňanům, Židům), List Jakubův, Petrův Janův. Následující den se předčítalo i z knihy Zjevení.

Čtyřiadvacetihodinové čtení Bible se uskutečnilo v rámci třetího ročníku uměleckých performancí souvisejících s paschálním cyklem – PASCHALIA OLOMUCENSIA.

Více na www.paschaliaolomucensia.cz.

IMGS8347