Adventní setkání 2012 vyneslo 150 000 Kč

OLOMOUC – V pondělí 3. prosince se od 18 hodin konalo ve Velkém sále Arcibiskupství olomouckého Adventní setkání. Toho se již pravidelně účastní významní představitelé společenského, politického, podnikatelského, akademického a neziskového sektoru České republiky.

Po zahájení slavnostního večera nastínila moderátorka Barbora Černošková historii adventní doby a adventního věnce. Poté se slova ujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

O kulturní bod programu se postaraly soubor Musica Figuralis a talentovaná Eliška Mrázová (Elis), kterou doprovodil pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad.

Výtěžek letošního ročníku Adventního setkání činí celkem 150 000,- Kč. Výtěžek byl věnován na vybudování kaple ve Stojanově gymnáziu na Velehradě a Nadačnímu fondu ADIUVARE, který přispívá k rozvoji duchovních a mravních hodnot při výchově mládeže, k modernizaci výchovně vzdělávacího procesu, k motivaci studentů pro odborné studium a rozvoj dovedností a v neposlední řadě také k získání vzdělání studentů z početných a sociálně slabších rodin. Stojanovo gymnázium Velehrad a také využití výtěžku bylo prezentováno jeho ředitelem Mgr. Michalem Hegrem.

Závěrečné adventní zamyšlení patřilo hostiteli Adventního setkání olomouckému arcibiskupovi Janu Graubnerovi.

Setkání se zúčastnili poslanci, senátoři, vrcholní představitelé krajů, ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. Ph.Dr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., místopředseda Senátu PČR Ing. Zdeněk Škromach, rektor Univerzity Palackého prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor Univerzity Tomáše Bati Zlín prof. Ing. Petr Sáha, CSc., producent připravovaného dokudramatu Cyril a Metoděj Ing. Viktor Krištof, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt, ředitel Vazební věznice Olomouc plk. Mgr. Jiří Ruprecht, předseda představenstva a generální ředitel Třineckých Železáren a.s. Ing. Jan Czudek, generální ředitel T- Mobile Czech republic a.s. Ing. Milan Vašina a mnoho dalších významných hostů.

Závěr setkání patřil vernisáži fotografií projektu Fotografická soutěž – Velehrad 2012, které byly pořízeny během letošních Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.

Kontakt:
PETARDA PRODUCTION a.s.
Kristina Vavríková
tel.: 724 029 902
mail: olomouc@petarda.cz

Fotogalerie Adventní setkání 2012