Adventní setkání 2011 vyneslo 150 000 Kč

OLOMOUC – V pondělí 28. listopadu od 18 hodin se ve Velkém sále Arcibiskupství olomouckého uskutečnilo Adventní setkání. Toho se již pravidelně účastní významní představitelé společenského, politického, podnikatelského, akademického a neziskového sektoru České republiky.

Po zahájení večera nastínila herečka a moderátorka slavnostního večera Andrea Kerestešová historii adventní doby a adventního věnce. Poté se slova ujal předseda vlády České republiky RNDr. Petr Nečas. Ve svém velmi osobním projevu nastínil hluboké očekávání přichodu Spasitele a hledal analogii mezi odvahou a chutí k osobní oběti a současnou společenskou situací, aby přítomným sdělil o své zkušenosti s adventním obdobím.

Neziskovou organizaci představil president Maltézské pomoci Dr. Bedřich princ Schwarzenberg, který zdůraznil, že středisko Maltézské pomoci v Olomouci patří dlouhodobě ke střediskům s největším počtem dobrovolníků a rozsahem činnosti. Výtěžek letošního ročníku Adventního setkání činí celkem 150 000,- Kč.

Závěrečné adventní zamyšlení patřilo hostiteli Adventního setkání olomouckému arcibiskupovi Janu Graubnerovi. Ve svém zamyšlení navázal na slova pana premiéra Petra Nečase a nabídl k reflexi biblické zamyšlení nad radostí, která nás čeká.

Setkání se zúčastnili poslanci, senátoři, vrcholní představitelé krajů, místopředseda Senátu PČR Ing. Zdeněk Škromach, rektor Univerzity Palackého prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. a rektor Univerzity Tomáše Bati Zlín prof. Ing. Petr Sáha, CSc., generálmajor Ing. Hynek Blaško, katolický kněz z Haiti a děkan v Mole P. Rodolph Baltazara, Irena Klimková pracovnice Arcidiecézní charity, která dlouhodobě působila po zemětřesení na Haiti, režisér připravovaného dokudramatu Cyril a Metoděj Petr Nikolajev, zástupce majitele Třineckých Železáren a.s. a Moravia Steel a.s. Ing. Ján Moder, generální ředitel T- Mobile Czech republic a.s. Ing. Milan Vašina, generální ředitel České spořitelny a.s. Ing. Pavel Kysilka a další.

Překvapením večera byl také dárek pro pana arcibiskupa od úspěšných českých tenistů – Petra Berdycha a také Petry Kvitové, letošní vítězky slavného turnaje ve Wimbledonu.

O kulturní bod programu se postaraly soubor Musica Figuralis se skladbami Josepha Puschmanna a pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad.

Závěr setkání patřil vernisáži fotografií projektu Fotografická soutěž – Velehrad 2011, které byly pořízeny během letošních Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.

Fotogalerie: